WARUNKI I OGRANICZENIA

1. Celem serwisu Kierowca.com (wersja polska) i TruckDriverServices.com (wersja angielska) jest pomoc zawodowym kierowcom posiadającym amerykańskie prawo jazdy CDL. Nie prowadzimy, nie mamy kwalifikacji i nie zamierzamy dostarczać legalnych porad związanych z dziedziną prawa drogowego lub jakąkolwiek inna dziedziną prawa.

2. Informacje zawarte na stronach Kierowca.com i TruckDriverServices.com, a także informacje przekazywane w wyniku odpowiedzi na Twoje zapytania są oparte wyłacznie na naszej praktycznej wiedzy i doświadczeniu. Dlatego nie powinno się ich traktować jako porad prawnych bądź jako substytut porad prawnych. Jeśli Twoja sprawa wymaga legalnej konsultacji, powinieneś skierować się do osób lub instytucji upoważnionych do zajmowania się poradami prawnymi.

3. Nie odpowiadamy za żadne materialne lub niematerialne ani pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku naszych usług lub porad bądź będące konsekwencją naszych usług lub porad, które przekraczałyby Twój bezpośredni koszt poniesiony za dana usługę/poradę.

4. Kierowca.com/TruckDriverServices.com nie przekaże powierzonych nam przez Ciebie informacji żadnym innym stronom bez Twojej uprzedniej zgody.

5. Logbooki wykonane przez Kierowca.com/TruckDriverServices.com mogą być wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych/modelowych i w żadnym przypadku nie powinny być przekazywane innym stronom bez podania źródła ich pochodzenia.

6. Kierowca.com/TruckDriverServices.com nie jest odpowiedzialne za szkody wynikłe z zewnętrznych lub wewnętrznych przyczyn, które nie pozwolą dostarczyć danej usługi/porady na czas lub wykonać danej usługi/porady z zakładaną jakościa lub skutkiem.

7. Kierowca.com/TruckDriverServices.com pobierze z Twojej karty kredytowej bądź za pośrednictwem innej formy przekazu pieniężnego odpowiednią do usługi/porady kwotę w USD (kwota ta zostanie przekazana do Twojej wiadomości przed pobraniem danej kwoty). Jeśli rozpoczniemy już pracę nad Twoją usługa/sprawą i Ty po tym czasie zrezygnujesz z naszych usług, pobierzemy proporcjonalną do naszych kosztów sumę pieniężną, która nie przekroczy 100% oryginalnej opłaty za daną usługe/porade.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowego wypełnienia formularza/formularzy. Jeśli dane z Twojej karty kredytowej lub jakiekolwiek inne dane potrzebne do wykonania usługi okażą się nieprawidłowe lub niepełne, mamy prawo nie kontaktować się z Tobą i nie dostarczać zamawianego serwisu.